+38 (057) 65 3-27-07

+38 (044) 505-05-88

Спадщина

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр´єва (м. Харків)

Господарські та біологічні характеристики:
Степового екотипу, середньостиглий.
Тривалість вегетаційного періоду 101 доба.
Стійкість до вилягання і поникання середня.
Висота рослини дорівнює 105 см.
Пусохостійкість вище середньої.
Різновид leucurum – колос білий, остистий, середньої щільності, не опушений, циліндричний.
Перевищує стандарт за стійкістю до твердої та летючої сажки, середньо стійкий до листкових хвороб та внутрішньо стеблових шкідників на рівні стандарту.
Якість зерна:
За показниками склоподібності (93%) групи клейковини (1), сила борошна (314 о. а.), вмісту каротину (2,1 мг/кг), оцінці макаронних властивостей (4,4 бали) перевищує стандарт.
Один із кращих сортів для макаронної промисловості.
Потенціальна врожайність 5,5 т/га.

У реєстрі сортів рослин України з 2006 року для зони Степу.

Related Post

Айсберг одеськийАйсберг одеський

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса). Автори: А.І. Паламарчук, Ф.Г.Кириченко, В.М.Пильнєв та ін. Господарські та біологічні характеристики:Короткостеблового типу (95-105 см), дуже стійкий до виляганняВисоковрожайний, максимальна урожайність у

ЕнейЕней

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса). Посухостійкий сорт для умов високоінтенсивного землеробства. На зерно. Господарсько-цінні ознаки:В інституті середній врожай за 3 роки становив 68,7 ц/га, при

Кодацький 442 СВКодацький 442 СВ

Потужний гібрид з високою якістю зеленої маси Селекція — ДУ «Інститут сільського господарства степової зони НААН України» (м. Дніпропетровськ)Тип гібрида — простий модифікованийГрупа стиглості — середньопізній (ФАО – 430)Рослина: висота 260-280